Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Κωδικός
22750
Αστυνομικός Σταθμός
Ιατρείο
Λιμενικός Σταθμός
51222
51202
51207Χάρτης Περιοχής